PRAVILNIK

PRAVILNIK BBSD


Članovi Saveza su biciklistički klubovi i ostale sportske udruge građana registrirane pri uredima državne uprave pri jedinici područne (regionalne) samouprave. Članovi su ravnopravni te imaju po 1 glas pri donošenju odluka glasovanjem u skupštini i na sjednicama saveza.

Da bi klub bio primljen u članstvo BBSD potrebno je, minimalno sedam dana prije sjednice Skupštine, popuniti i dostaviti u Savez obrazac „Zahtjev za prijem u Savez“.

Klub koji podnese zahtjev za prijem s pripadajućim dokumentima stječe status pridruženog člana do održavanja sjednice Skupštine Saveza.

Odluku o prijemu kluba u Savez donosi Skupština Saveza.

Ukoliko članovi pojedinog kluba u toku sezone ne sudjeluje u utrkama lige i klub ne organizira utrku ili neku drugu aktivnost pri Savezu, ili klub-član svojim ponašanjem i postupcima pokazuje nepoštivanje Saveza, Skupština na prijedlog Predsjedništva može donjeti odluku o isključivanju kluba iz Saveza.

Svaka sportska udruga član BBSD ima pravo na jedan glas u Skupštini ukoliko:

 • pristupi Skupštini s uredno popunjenim obrascem „Pristupnica Skupštini BBSD“
 • je podmirena članarina u Savez za prethodnu kalendarsku godinu
 • u svom poslovanju poštuje sve odredbe Zakona RH.

Redovite i izvanredne sjednice Skupštine održavaju se sukladno statutu Saveza.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Saveza, bira ga Skupština sukladno statutu Saveza.

LIGA

BB Savez Dalmacije organizira rekreativnu BB ligu Dalmacije kojoj je puni naziv „XC Zimska liga Dalmacije“. Liga se sastoji od 12 utrka koje se održavaju u vremenskom periodu izvan natjecateljske sezone HBSa – sezona lige je u zimskom periodu godine (od listopada do travnja). Utrke lige su samostalni događaji i ne mogu istovremeno biti i utrke kupa HBSa ili neki drugi događaji (biciklijade, parade ponosa, …)

Predsjedništvo saveza ujedno čini i organizacijski odbor lige koji je odgovoran za provedbu pravilnika i za provedbu ravnopravnog sportskog nadmetanja tj. održavanja utrka u XCZLD.

Utrke organiziraju članovi Saveza po pravilniku i naputku saveza. Raspored termina utrka lige određuje predsjedništvo saveza najkasnije do 1. kolovoza a „potvrdu o organizaciji“ u pisanom obliku aktivni članovi dostavljaju Savezu najkasnije do 20. rujna. Kalendar – raspored utrka lige Savez objavljuje najkasnije do početka sezone lige.

Klubovi organizatori dužni su poštovati HBS-ov Pravilnik za rekreativna biciklistička događanja.

XC utrke u ZLD mogu biti organizirane u formatu:

 • Maraton (XCP) / staza ukupne dužine 25-35 km (predviđeno vrijeme pobjednika 1h20-1h40)
 • Olimpic (XCO)  / kružna staza dužine 4-6 km (predviđeno vrijeme pobjednika 1h15-1h30)
 • Uspon (XCT)  / staza dužine 10-15 km (predviđeno vrijeme pobjednika 45min-1h)

Iznimno u dogovoru s odborom XCZLD moguće je organizirati i neke druge forme (eliminator, maraton XCM preko 60 km, kronometar i ostale). Ukoliko je moguće za kategorije „U16“ i „Žene“ potrebno je olakšati trasu utrke – ili skratiti krug (npr. Stankovci; Konavle) ili krug manje (npr. Vrpolje ili Sinj).

Organizator je dužan osigurati prisutnost minimalno jednog suca HBS-a (preporuka odbora – 2 suca) koji će se nalaziti na cilju.

Organizator mora osigurati nagrade (medalje za tri prvoplasirana po kategoriji). Na medalji je potrebno ispisati podatke o utrci (XC ZIMSKA LIGA DALMACIJE 2017-2018; naziv utrke; kategorija). Po objavi službenih rezultata izvršiti proglašenje pobjednika na prikladnom i preglednom mjestu. Preporuča se pobjedničko postolje. Proglašenje može biti u sklopu prigodnog programa (recitacije lokalnih prozaika, svirka benda, prigodna utrka najmlađih kategorija – U9; U11 i sl.)

Klub organizator dužan je stazu za utrku trasirati i označiti da bi je natjecatelji mogli svladati na siguran način. Potrebno je izbjegavati tehnički i fizički zahtjevne djelove staze (strmi spustevi, visoko kamenje, velike neravnine, duboke vododerine i rupe …). Oznake na stazi trebaju biti jednostavne i jasne.

Start je potrebno označiti trakom i obojanom crtom na tlu. Drugom trakom odvojiti startni box – cca 5m iza startne crte. Neposredno pred start utrke trake se povlačenjem odstranjuju.

Raskrižja na stazi moraju imati oznaku „strelica“ za ispravan smjer i oznaku „X“ za sve ostale (nedozvoljene) smjerove. Poželjno je da oznake budu na tablama po UCI standardu, zatim sprej bojom na tlu i čvrstom kamenju i suhozidima pored staze, te pvc trakama obješenima na raslinje uz stazu nakon svih raskrižja (10m i 50m poslije raskrižja). Također je poželjno da staza cijelom svojom dužinom bude označena trakama svakih cca 200/300 m. Svi opasni dijelovi staze (nagli i iznenadni spustevi, oštra skretanja, velike neravnine …) potrebno je označiti znakovima upozorenja te u raspisu upozoriti na njih. Potrebno je postaviti table s oznakom na 1 km i 500m prije cilja.

Zonu ciljne ravnine potrebno je organizirati da bude pregledna i od strane natjecatelja i od strane pomoćnog osoblja i gledatelja. Ciljna crta mora biti jasno obilježena i uočljiva posebno iz smjera iz kojeg učesnici pristižu na cilj.

Za potrebe sudaca i mjerne službe potrebno je organizirati posebno obilježen i ograđen prostor što bliže ciljnoj crti (natkriti dio sa stolom i stolicama i el. energijom za mjernu službu).

Organizator je dužan u ciljnom prostoru osigurati red – osobu (redara odjevenog u reflektirajući prsluk) koja vodi računa da se sudci ne ometaju, da natjecatelji ne prolaze više puta ciljnom ravninom, da isti koji su završili utrku oslobode prostor iza ciljne crte za natjecatelje koji upravo završavaju …

Na dan utrke prije starta potrebno je izvršiti pregled i provjeru trase staze i oznaka na istoj te izvršiti eventualne korekcije i izvjestiti sudce o ispravnosti staze.

Raspis utrke sa GPX datotekom potrebno je dostaviti Odboru lige tjedan dana prije utrke (najkasnije u nedjelju do 12h).

Utrku je potrebno prijaviti u rekreativni kalendar HBSa također tjedan dana prije održavanja.

Učesnici na utrkama lige mogu biti licencirani i nelicencirani natjecatelji koji su članovi sportskih udruga građana članica Saveza, licencirani natjecatelji pri HBSu i svi članovi klubova u RH, strani državljani licencirani u nacionalnim savezima i strani državljani kao individualci, te svi ostali natjecatelji u statusu „individualac“. Strani državljani koji se prijavljuju u klub pri HBSu moraju priložiti „Izjavu o članstvu“, popunjenu od strane kluba za koji se prijavljuju, kojom potvrđuju da su članovi istog.

Prilikom prijave putem aplikacije za učestvovanje u XC zimskoj ligi Dalmacije natjecatelj prihvaća i  izjavu o odricanju odgovornosti organizatora natjecanja. Prijavljeni sudionik u utrkama lige kupuje startni broj s transponderom (čipom) – 20 kn, koji vrijedi za cijelu natjecateljsku sezonu. Natjecatelj je dužan sačuvati svoj broj za sve utrke zimske lige, u slučaju oštećenja ili gubitka natjecatelj je dužan o svom trošku nabaviti novi broj.

Kategorije natjecatelja na utrkama su:

50+ (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune 50 godina ili više)

40-50 (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune 40 godina i stariji, a nisu u pethodnoj starosnoj kategoriji)

30-40 (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune 30 godina i stariji, a nisu u pethodnoj starosnoj kategoriji)

20-30  (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune 20 godina i stariji, a nisu u pethodnoj starosnoj kategoriji)

U20 (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune od 16 do 19 godina)

U16 (svi koji u tekućoj godini početka sezone lige pune 15 godina i mlađi)

ŽENE- sve žene

Predsjedništvo može donjeti odluku o proširenju kategorija za slijedeće sezone ukoliko se kroz održavanje lige stekne realna osnova.

BODOVANJE

U konkurenciju za plasman klubova sudjeluju samo klubovi – članovi saveza. Za plasman klubova u pojedinoj utrci zbrajaju se osvojeni bodovi svih članova kluba te se tvori poredak klubova. Bodovi klubovima dodjeljuju se na način: posljednje plasirani klub 1 bod; predposljednje plasirani 2 boda; i po bod više sve do 1. mjesta. Osvojeni bodovi se zbrajaju tokom sezone iz utrke u utrku i čine ukupni plasman na kraju sezone. Ukoliko dva ili više kluba na kraju sezone imaju isti broj bodova bolje plasiran je klub koji ima više boljih plasmana kroz sezonu. Po završetku sezone prva tri kluba se nagrađuju. Odluku o vrsti i iznosu nagrada donosi predsjedništvo.

Svi sudionici utrka konkuriraju za pojedinačne poretke natjecatelja po kategoriji u sezoni.

Bodovi natjecateljima se dodjeljuju po ostvarenom plasmanu u utrci i to:

 1. 250
 2. 200
 3. 160
 4. 150
 5. 140
 6. 130
 7. 120
 8. 110
 9. 100
 10. 90
 11. 80
 12. 75
 13. 70
 14. 65
 15. 60
 16. 55
 17. 50
 18. 45
 19. 40
 20. 35
 21. 30
 22. 25
 23. 20
 24. 15
 25. 10

te se zbrajaju svi osvojeni bodovi na svim utrkama za poredak u ligi za tu sezonu. Po završetku sezone prva tri natjecatelja u svakoj kategoriji se nagrađuju. Nagrade za ukupni pojedinačni plasman natjecatelja u ligi su pehari i novčane nagrade prikupljene kotizacijama umanjene za troškove (pehari, zahvalnice i sl.).

Natjecatelji klubova koji nisu članovi BB Saveza i nisu članovi nacionalnog saveza mogu sudjelovati u utrkama lige kao članovi matičnog kluba ukoliko im se klub prijavi Savezu popunjenim obrascem „Pristupnica za učešće u XCZLD“ ili kao individualci.

Natjecatelji koji mijenjaju klub dužni su dostaviti Savezu popunjen obrazac „Izjava o promjeni kluba“ potvrđen od oba kluba. Licencirani natjecatelji klub mijenjaju isključivo po pravilniku nacionalnog saveza a ostali članovi klubova na početku i/ili u sezoni jednom u kalendarskoj godini.

Natjecatelji – učesnici na utrkama lige moraju imati tehnički ispravan bicikl i zaštitnu biciklističku kacigu čvrsto „vezanu“ na glavi. Prijavu i učešće na utrci natjecatelji podmiruju startninom u iznosu 30 kn.
Natjecatelji su dužni poštovati pravila postavljena od organizatora utrke, suce i redare. Svojim ponašanjem i postupcima ne smiju ugrožavati sebe i druge natjecatelje prije, za vrijeme i poslije utrke. Prijave o nedoličnom ponašanju će razmatrati Predsjedništvo i donositi stegovne odluke (opomena, ukor, vremensko isključenje iz lige i suspenzija). Stegovna mjera može se izreći i klubu.

ver. 2.0